Hoewel aangekondigd, was de Duitse inval in België op 10 mei 1940 snel en verrassend. Door een harmonische inzet van lucht-, land- en pantsermiddelen bereikten de Duitsers 10 dagen later reeds de kanaalkust te Abbeville. De Franse en Engelse troepen die ter hulp waren gesneld, werden nu met de rug tegen de muur gedrukt. Volledig door Duitse troepen omsingeld, bleek een grootschalige evacuatie over het Kanaal naar Groot-Brittanië de enige overgebleven oplossing om de oorlog te kunnen verder zetten.

 

Op 20 mei ving Vice-Admiraal Sir Bertram Ramsay aan met de voorbereidingen van een hoogdringende reactie. Deze ‘operatie Dynamo’ ging van start op 26 mei. 

 

 

De Britse admiraliteit eiste 861 vaartuigen op voor een massale ontschepingsbeweging. Daaronder ongeveer 56 Belgische schepen, voornamelijk vissersboten en slepers maar ook enkele eenheden van het Marinekorps.

 

Ongewild zou de vijand bijdragen aan het welslagen van operatie Dynamo. Tussen 24 en 26 mei vaardigde de Führer een ‘haltorder’ uit. Dit onderbreken van de blitzkrieg gaf de geallieerden de tijd om een groot deel van de ingesloten troepen tijdig te evacueren. Toch kregen de geallieerden het hard te verduren. De Luftwaffe stelde alles in het werk om de evacuatie tegen te gaan. De vinnige Stuka’s konden verschillende schepen met hun voltallige bemanning tot zinken brengen. Door tegenstrijdige Franse en Engelse bevelen verliepen de inschepingen bovendien erg chaotisch.

 

 

Op 3 juni liep de evacuatie formeel op zijn einde. In totaal werden 338.226 manschappen geëvacueerd, waarvan 198.315 Britse en 198.315 andere nationaliteiten, grotendeels Fransen. De minder fortuinlijke soldaten bleven achter bij Duinkerken en werden in het beste geval door de Duitsers krijgsgevangen genomen. Bij de operatie gingen ongeveer 228 grote schepen verloren. De 56 ingezette Belgische schepen konden ongeveer 10.000 strijders ontzetten maar enkelen lieten hierbij ook hun schip en hun leven. Hoewel een succes was operatie Dynamo voor heel wat mensen ook een enorme morele klap. Tegen een dergelijk Duits overwicht was men niet bestand.

WOII Duinkerke