Op het einde van het jaar 1944 beslist de Regering het effectief van de Royal Navy Section Belge te verhogen en wanneer Nazi-Duitsland capituleert is de toestand als volgt :

Ř   93 officieren, waaronder 85 op het continent ;

Ř  1.230 onderofficieren en zeelui, waarvan 434 aan boord van de eenheden die dienen in de havens van Oostende, Gent en Antwerpen (Royal Navy Party) ;

Ř  796 rekruten in Groot-Brittannië.

Wanneer België zijn soevereiniteit terugvindt zullen verschillende politieke, militaire en maritieme autoriteiten ijveren voor het behoud van een militaire marine.

Op 1 februari 1946 wordt de Royal Navy Section Belge de Zeemacht. Zij krijgt als opdracht : de verdediging van de kusten, de begeleiding van konvooien uit onze koopvaardijschepen, de opstelling van de nodige luchtdoelartillerie aan boord van de koopvaardijschepen en bediening van deze artillerie,de handhaving van de schepvaart in onze vaargeulen en riviermonden, ’t is te zeggen ovan de mijnen welke er mochten gelegd worden en Eventuęle deelneming aan de actie van de andere vloten en voortzetting van den stijd, in geval van ovewelding van ons  grondgebied.

Op 15 juni 1946 verleent een arrest van de Regent een standaard aan de Zeemacht met de vermeldingen toegekend aan de Royal Navy Section Belge :

Ř  NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN : « Voor haar deelname aan de lange en moeilijke slag in de Noord-Atlantische Oceaan. Weerstond zeer moedig de talrijke gevechten met de vijandelijke onderzeeërs. »

Ř  KANAAL : « Heeft op schitterende wijze deelgenomen aan de ontschepingsoperaties, onder het hevig vuur van de kustbatterijen en de vijandelijke luchtmacht ; heeft alzo eer gebracht aan de tradities van dapperheid, plichtsbesef en patriotisme van de Belgische Marine. »

Ř  SCHELDE : « Voor de glorierijke deelname aan de bevrijding van het Eiland Walcheren die leidde tot de opening van de Scheldemonding en het terug in gebruik nemen van de haven van Antwerpen. »

Tarlijke eervolle Belgische en buitenlandse onderscheidingen werden toegekend aan de officieren, onderofficieren en matrozen van de Royal Navy Section Belge. Zo onder meer het Britse « Distinguished Service Cross »  aan Leading Seamen (SB) Georges Ragaert (1920 – 2008) en Commander RNR Georges Timmermans (1899 – 1969) en de « Distinguished Service Medal » toegekend aan Able Seamen (SB) Carolus Bauwens (1914 – 1990).
Van de RNSB tot Zeemacht