SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

 

Voorzitter

VERMAERE Leo


Ondervoorzitters

BREYDEL de GROENINGHE Michel

VERHEYDEN Michel


Secretaris

PHILIPS Freddy

DESWAENE Jean-Luc


Penningmeester

RIESEN Daniel


Andere beheerders

GAEREMIJN Marc

VANBOSTAL Jean-Claude

VERHULST LudovicusRaad van Bestuur