Het Marinekorps
In 1939 besluit ons land om een Marinekorps snel te creŽren. Zijn inzet in actie zal niet stoppen wanneer de Duitsers ons land op 10 mei 1940 binnendringen maar over de capitulatie van het leger, tot 26 juni 1940 zullen doorgaan.
Dank zij deze brochure, zal de geschiedenis van het Marinekorps u beter een nog miskende bladzijde van onze maritieme geschiedenis tijdens mei-juni 1940 helpen omvatten.

De prijs: 16,00 Ä (exclusief verpakking en porto)

De Marine van de Belgen
In de loop der tijden groeide BelgiŽ uit tot een maritieme natie onder de impuls van regerende autoriteiten en ondernemers. Zij wilden een territorium, dat aan de zee grenst, dat doorkruist wordt door Schelde en Maas en dat dichtbij de Rijn ligt, valoriseren en aizetmarkten over de ganse wereld bereiken. Tegelijk wensten ze ook, meestal samen met andere landen, de vrijheid en veiligheid van de scheepvaart op de oceanen door een Marine te laten verzekeren. Het boek herinnert ondermeer aan de ontwikkeling, lang geleden, van de handelsrelaties met de Britse eilanden, het oprichten van een kust- en rivierbescherming tegen piraterij en tegen de invallen van de Vikings. Daarna volgen , in een internationale context, de maritieme expedities van de zeelui uit onze contreien naar de Middellandse zee, de bloei van onze havensteden Brugge en Antwerpen, hun bindingen met het handelsverkeer met de scandinavische landen, de Hanzasteden, Engeland en VenetiŽ. Het werk geeft ook een uitgebreide beschrijving van de in dienstname van schepen uitgerust voor de oorlog, de kaapvaart of de handel, en de kruisvaarten van de Oostendse Compagnie in AziŽ. Vanaf de onajhankelijkheid van BelgiŽ, beschrijft het werk achtereenvolgens de operaties van de Koninklijke Marine in de 19de eeuw, de inbreng van de Belgische zeelui tijdens de twee wereldooriogen, ondermeer in de schoot van de Royal Navy tussen 1940 en 1945, de hergeboorte van de Marine na de Tweede Wereldoorlog, haar integratie in de Navo, de samenwerking in het kader van de Europese Unie en de Benelux om te eindigenl met de toekomstperspectievenl van vandaag.


Prijs: 10,00Ä (exclusief verpakking en porto).

De zee een poort op de wereld
Naar aanleiding van de tijdelijke tentoonstelling De zee, een poort op de wereld die de 175ste verjaardag van de Belgische Marine viert, geeft het KLM ook een boek uit over de geschiedenis van deze strijdmacht. Het werk vertelt waarom de Belgische defensie, economie of diplomatie nood hebben aan een marine. Een eerste deel, gewijd aan de navigatie en de communicatie, brengt hulde aan de onverschrokkenheid van de zeelui uit vervlogen tijden, die het onbekende en de verre horizonten opzochten. Daarna wordt de geschiedenis van de Belgische Marine van 1830 tot heden voorgesteld met een overvloedige en dikwijls tot nu toe onuitgegeven iconografie. De koopvaardij die meer dan ooit de economie van het land ondersteunt, wordt niet vergeten. Tot slot verschaffen een reeks bijlagen gespecialiseerde informatie over, onder andere, de rol van de konvooien tijdens de twee wereldoorlogen, de ontmijningsopdrachten, de technologie en de scheepsbouw of de evolutie van de uniformen van de zeelui om uiteindelijk af te sluiten met een vergelijking tussen het leven aan boord van een 19de-eeuws schip en een hedendaags fregat. De lezer zal dus zeker kunnen vaststellen dat de zee voor BelgiŽ inderdaad een open poort op de wereld biedt.

Met bijdragen van: Ilse Bogaerts - Jean-Pierre De Bruyne - Robert Gollier - Dominique Henrard - Jacques Leblanc - Jean Claude Liťnart - Jean Morris - Freddy Philips - Jean Rigot - Charles Thibaut de Maisiťres - Leo Vermaere

Prijs: 15,00Ä (exclusief verpakking en porto).


Publicatie