De vereniging « De Vrienden van de sectie Marine van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis », afgekort « MRA MARINE », werd als VZW opgericht op 10 oktober 1995. De sociale zetel is gevestigd in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, een wetenschappelijke instelling van de Staat onder de voogdij van het Ministerie van Landsverdediging . Ze helpt het museum om haar collecties te vergroten, te bewaren en om collecties tentoon te stellen betreffende de maritieme geschiedenis. Ze neemt actief deel aan de promotie van het Legermuseum, alsook aan haar opvoedkundige en wetenschappelijke opdracht door de uitgave van publicaties, de organisatie van tentoonstellingen en conferenties en iedere andere activiteit in het kader van de opdrachten van het museum.

Zij richt zich tot haar leden door middel van een trimestriële periodiek: « De Wimpel - La Flamme ». Zij werkt ook samen met NAVIDOC-MARINES, beheerd door de Koninklijke Kring Georges Lecointe, die in de schoot van de bibliotheek van het Museum vooral aandacht schenkt aan de archivering en de exploitatie van de documenten, boeken, CD, cassettes, gravures en dergelijke van “ maritieme “ oorsprong.

De MRA MARINE verwelkomt hartelijk in haar midden iedereen die haar wil steunen. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 15,00 € en de steunbijdrage 25,00 €, te storten op rekening BE97 3631 6174 8449 (BIC : BBRUBEBB) van «MRA-KLM MARINE ASBL-VZW». Tot slot vestigen wij uw aandacht op het feit dat wij op zoek zijn naar oude archieven, foto’s, dokumenten en voorwerpen met betrekking tot het verleden van de Marine. Laat ons hierover iets weten.

Presentatie