1932 : een nieuwe militaire commissie voor de marine voorziet de oprichting van een « Dienst van de Marine » bestaande uit :

 

·                                         - een administratie voor het personeel en de militaire maritieme dienst,

·                                         het commando en het bemanningsdepot,

·                                         - de Marinebasissen te Antwerpen, Oostende (beheert eveneeens Nieuwpoort en Gent) en Zeebrugge (Brugge en Blankenberge),

·                                         - de opeising voor oorlogstijd van 34 vedettes, 23 slepers en 48 visserschpen voor de kustverdediging.

 

1934 : Oprichting van de Verbinding Leger-Marine en opstelling van een Marinerol, een kern van personeel voor de militaire dienst.

 

In de eerste dagen van december 1938 wordt te Antwerpen een bemanningsdepot opgericht onder de orders van Majoor Decarpentrie. Het is een administratief organisme dat de lijsten bijhoudt van officieren, onderofficieren en soldaten van de reserve, allen zeelui die beantwoorden aan bepaalde criteria voor dienst op zee zodat ze zonodig kunnen worden opgeroepen.

 

Op 15 september 1939 krijgt het Bemanningsdepot het bevel het Marinekorps een deel op te roepen in afwachting van de algemene mobilisatie. Het depot neemt zijn intrek in de kazerne Generaal Mahieu te Oostende.

 

Het Marinekorps staat onder het bevel van de Marinebasis en is onderworpen aan de militaire tuchtcode (beslissing van 3 oktober 1939).

 

                            Het Marinkorps omvat :

 

·         een Staf te Oostende

·         het 1ste Escadrille te Oostende

·         het 3de Escadrille te Antwerpen

·      in maart 1940, oprichting van het Versterkings- en Instructie-escadrille te Oostende.

 

Het 1ste Escadrille omvat de eenheden : A4, A5, A6, Prins Charles, C4.

 

Het 3de Escadrille, opgericht op 25 september 1939 en ingekwartierd in de Luchtbalkazerne te Antwerpen, bestaat slechts uit de « Police de la Rade n° III », een oude eenheid die nog alleen kan dienen voor de opleiding van het personeel en de voorbereiding ervan op de oorlog.

 

Het 3de Escadrille wordt belast met de bewaking en de bverdediging van de Beneden Schelde.

 

Opdracht van het 1ste Escadrille :

 

a)     Bewaking van de territoriale wateren en controle

b)      Mijnenvegen

c)      Mijnenleggen

d)    Samenwerking met de andere legereenheden

e)      Opleiding van het personeel

 

Naast degenen die worden ingelijfd via de bestaande lijst worden ook de miliciens van de lichtingen 1938 en 1939, die het beroep van zeeman uitoefenen, opgeroepen om de blauwe kraag te dragen.

De schemeroorlog

 

De bescheiden eenheden van het Marinekorps bewaken de toegang tot de vaargeulen in de mijnenvelden, en dit vanaf het begin van de schemerloorlog. Tweehonderd vijftig van deze dodelijke tuigen worden onschadelijk gemaakt.

 

De 18 dagen

 

De algemene mobilisatie wordt afgekondigd op 10 mei 1940, het 2de Escadrille wordt samengesteld op 12 mei in Brugge, en naar Zeebrugge gestuurd op 16 mei.

 

Onze drie escadrilles beschikken over een totaal van 22 vaartuigen : 3 patrouilleurs, 6 vissersschepen, 7 vedettes, 4 jachten, 1 sleper, 1 oude bevoorrader.

 

Tijdens decampagne van mei 1940 neemt het Marinekorps deel aan de evacuatie van België, aan de operatie Dynamo in Frankrijk. Daarna neemt het deel aan de operaties van de Franse Marine tot 25 juni1940, dag waarop onze schepen aan de ketting worden gelegd in Portugalette, in Spanje.

 

Op het einde van al deze beproevingen worden sommige van onze zeelui terug naar België gebracht, terwijl anderen in Spanje in het kamp van Miranda del Ebro worden opgelsoten, en nog anderen de strijd verder zetten in Groot-Brittanië.

 

Dit is het geval voor de P 16 die dienst doet als « HMS Kernot » in de Royal Navy. Verscheidene landgenoten vervoegen de rangen van de Section Belge van de Royal Navy.

 

Een bijzondere opdracht wordt toevertrouwd aan de A4, onder het bevel van Luitenant Van Vaerenberg, die de gevaarlijke eer kreeg om de schat van de Nationale Bank  over te brengen naar Folkestone op 21 mei 1940 .

 

Besluit

 

Het Marinekorps beëindigde zijn taak. Haar chefs en bemanningen hadden deden dit met nauwgezet plichtsgevoel en deden aldus al degenen die hen zouden opvolgen in het glorieuze gevecht tegen de onderdrukker alle eer aan.
Marinekorps