Sinds 1945 wordt de Belgische Marine voortdurend ingezet zowel voor zuiver militaire opdrachten als voor taken ten dienste van het land.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog dienen onze kustwateren en stranden te worden vrijgemaakt van alle explosieven en wrakken vanaf het eiland Walcheren tot aan de Franse kust, alsook in de Scheldemonding tot Antwerpen.  Duizenden tuigen dienen te worden opgeruimd hetgeen ongeveer 5 jaar duurt.

De jaren 50 worden gekenmerkt door de oorlog in Korea, waarbij de Zeemacht instaat voor het vervoer van troepen, en de reddingsoperaties, langs de Belgische en Nederlandse kust tijdens de grote overstromingen in 1953.

In 1960 neemt de Zeemacht deel aan de operaties in Congo,onder meer met de “Kamina”, en de fregatten “Lecointe” en “Demoor”.  Ze neemt deel aan de gevechten  in Matadi, Ango-Ango, Boma en Banane en vervoert de Ardeense Jagers en het 12 Liniebataljon.

Tijdens de Koreaoorlog wordt een nieuw type Russische mijn ontdekt.  Er moeten nieuwe, volledig amagnetische schepen worden gebouwd.  Met de hulp van de Amerikanen verwerft de Zeemacht 26 kustmijnenvegers en 16 ondiepwatermijnenvegers.  Deze worden ondermeer ingezet in grote ontmijningsoperaties in de Noordzee en de Baltische Zee omdat de koopvaardijschepen in die zones nog steeds alleen maar geveegde kanalen mochten bevaren. Vanaf 1970 zijn de commerciële routes weer toegankelijk.

Na een periode van relatieve rust, wordt de Zeemacht weer ingezet tijdens de Golfoorlogen; de eerste in 1987-1988 tijdens de Iran-Irak-oorlog met de “Zinnia”, twee MSO’s en drie CMT’s; de tweede in 1990-1991 tijdens de invasie in Koeweit, met de “Zinnia”, drie CMT’s en twee fregatten.

In 1992 en 1993 zorgt de “Zinnia” voor de bevoorrading en de ondersteuning van onze para’s in Somalië.  Een ploeg Belgische zeelui zorgt te Kismayo voor de havenuitbating.

De Marine neemt ook gedurende vier jaar (1992-1996) deel aan het embargo opgelegd in de Adriatische Zee tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië met de vier fregatten die om beurt 4 tot 6 maand op het operatietoneel werken.

De Marine heeft aangetoond dat ze, ondanks haar zeer beperkte middelen, in staat is om ons land op maritiem vlak te verdedigen en met onze geallieerden kan opkomen voor gemeenschappelijke belangen.
Koude Oorlog - nu