Het einde van de Eerste Wereldoorlog en meer bepaald het verdrag van Versailles had een gunstig gevolg voor de Belgische Marine. Het bemanningsdepot ontving, bij wijze van herstelbetalingen, zes grote torpedojagers, zes kleine torpedojagers, twintig zeevedettes en elf slepers van de Duitse Marine. In het kader van de bezetting van het Rijnland werd bovendien een Rijnflottielje opgericht dat met oude kanonneerboten op de rivier patrouilleerde.

 

Het bemanningsdepot werd ondertussen vervangen door een Detachement van Torpedisten en Zeelui dat men op zijn beurt in 1923 omdoopte tot Korps van Torpedisten en Zeelui. In datzelfde jaar kreeg het korps van de Franse Nationale Marine de kruiser ‘d’Entrecasteaux’ in bruikleen.

 

Het Korps van Torpedisten en Zeelui was echter een kort leven beschoren. Vanaf 1925 zwol het protest tegen de Belgische militaire marine opnieuw aan. Op beslissing van de regering zette men op 31 maart 1927 een punt achter het Korps. De kruiser d’Entrecasteaux keerde terug naar Frankrijk en de torpedojagers en vedetten werden verkocht. De bemanningen tenslotte werden terug opgenomen in het landleger.

Korps Torpedisten en Zeelui