De Tweede Wereldoorlog neemt de mondiale scheepvaart in een stevige houdgreep. De strijd op zee heeft ook voor de Belgische koopvaardij verstrekkende gevolgen. Al bij de mobilisatie in 1939, worden koopvaardijschepen geconfronteerd met enorme vertragingen. Frankrijk en Groot-Brittannië blokkeren de Noordzee en controleren de scheepvaart op het Kanaal. Mijnen en schietgrage armada’s in opbouw plaatsen de schepen bovendien dagelijks voor grote gevaren.

 

Tijdens de “schemeroorlog” verliest de koopvaardijvloot elf schepen. Eén, de S/S SUZON, wordt getorpedeerd, vier anderen lopen op mijnen en de rest lijdt schipbreuk omdat de lichten van de bakens gedoofd zijn. Onder hen bevindt zich de M/S ALEX VAN OPSTAEL, een van de mooiste eenheden, die reeds op 15 september 1939 op een mijn loopt in het Kanaal bij zijn overtocht van New York naar Antwerpen. Het is het eerste Belgische verlies van de Tweede Wereldoorlog.

 

Op 10 mei 1940 telt de koopvaardij honderd schepen met een totale tonnenmaat van 422.997 ton, als volgt verdeeld : 5 passagiersschepen, 54 cargo’s, 9 tankers, 32 kustschepen. Op het einde van de “Blitzkrieg” in het Westen, kan een Belgische vloot van 350.000 ton ontsnappen aan de vijandelijke bombardementen en torpedo’s. Een deel van deze schepen verblijft op zee, anderen bevinden zich in de havens bij gebrek aan bemanningen of opdrachten. Zij wachten op de orders om deel te kunnen nemen aan de oorlogsinspanning.

 

De volledige duur van de oorlog wordt de Belgische koopvaardij ter beschikking gesteld van het Britse Ministry of War Transport (MOWT). Dit zorgt voor de uitrusting van de schepen, voor de opleiding van de ingescheepte kanonniers en het stelt de schepen onder de orders van de Britse Admiraliteit. De slag om de Atlantische Oceaan, kost de geallieerden 45.000 zeelui en 2.700 koopvaardijschepen. De Belgische koopvaardij verliest 78 schepen, of 64% van het totaal van de vloot, en 855 zeelui, of 35% van het effectief.

 

Voor hun opoffering krijgt de Belgische koopvaardij nationale erkenning met het Koninklijk Besluit van 24 januari 1968.

 

Ten slotte mag ook de deelname van de koopvaardijschepen aan de verschillende maritieme operaties van de Tweede Wereldoorlog niet vergeten worden: de konvooien naar Rusland, in de Middellandse Zee, in de Indische Oceaan, in de Stille Oceaan en de ontschepingen in Noord-Afrika, Sicilië, Normandië en de Provence.
Koopvaardij WOII