Met behulp van Frankrijk en Engeland werden de Nederlanders uit Antwerpen verjaagd. Het afsluiten van de Schelde door de Hollandse eskaders kwam hierdoor ten einde. In hun vlucht lieten zij 12 kanonneerboten achter die de Belgen graag onder hun hoede namen. De pas opgerichtte marine-infanterie telde in 1833 een 500 man sterk contingent. Hun hoofdopdracht bestond erin de bescherming van de visserij op de Schelde te garanderen.

 

In april 1839 werd een vrede gesloten tussen Nederland en BelgiŽ. Dit betekende dat de taken van de Koninklijke Marine grondig veranderden. Met de aankoop van de schoener Louise-Marie (1840) en de Brigantijn Duc de Brabant (1845) en in een actieve zoektocht naar buitenlandse handelsfactorijen, ging de Belgische Marine nu ook internationale wateren verkennen.  Aanvankelijk richtten de Belgische Koning en regering zich op Centraal-Amerika. Het schip Louise-Marie ondernam in 1940 een eerste koloniale expeditie naar Santo Thomas in Guatemala. Ook BraziliŽ, IndiŽ en China werden wat later doelwit van de prille Belgische koloniale aspiraties.

 

Rond 1847 rijpte het idee om ook op de Westkust van Afrika een nederzetting te vestigen. De Louise-Marie, onder leiding van commandant Van Haverbeke (1812-1907) werd met deze opdracht belast. Tegen betaling van een jaarlijks bedrag van 5000 frank verwierf BelgiŽ twee oevers van de rivier Rio Nunez. De expeditieleden raakten er echter snel verwikkeld in een intern conflict tussen twee Afrikaanse stamhoofden, Majorť en Lamina. De Louise-Marie stelde samen met het Franse korvet La Recherche orde op zaken en heroverde gewapenderhand de rivieroevers en de hoofdstad Bokť. Bij deze gevechten vielen twee doden en negen gewonden onder de 130 Belgische en Franse zeelui.

 

De verworven handelsfactorijen op de Afrikaanse Westkust en Guatemala stierven uiteindelijk een stille dood. Het koloniale streven zal pas op het einde van de 19de eeuw terug opgepikt worden onder Koning Leopold II.

Koloniale poging