Na het opheffen van het Korps van Torpedisten en Zeelui maakte het Belgisch leger de interoorlogse periode door zonder feitelijke Marine. Een vergissing, gezien de nieuwe oorlogsdreiging die zich zou ontwikkelen onder impuls van Nazi-Duitsland. Eind 1938 zette de Belgische regering de nodige stappen om opnieuw een militaire marine uit de grond te stampen. Het kreeg als officiŽle naam Ďhet Marinekorpsí. Hiermee wilde men een zelfde scenario als in 1914-1918 vermijden.

 

Op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland het Belgische grondgebied binnen. Met een ongeziene snelheid en efficientiŽ veroverden ze terrein op een zich terugtrekkende leger. Wanneer de regering op 16 mei naar Frankrijk vluchtte, verlieten ook de schepen van het Marinekorps Antwerpen. In volle chaos evacueerde de Patrouilleur A4 op 19 mei het goud en contante geld van de Nationale Bank richting Groot-BrittanniŽ. De Duitsers waren ondertussen zo ver opgerukt dat het, door voortdurende bombardementen geplaagde, Marinekorps op 22 mei het bevel kreeg tot terugtrekking naar Le Havre. Enkele schepen droegen vanaf 26 mei bij aan de evacuatie van de ingesloten troepen in Duinkerken, onder codenaam ĎOperatie Dynamoí.

 

In hun onwil tot overgave aan de oprukkende vijand, voeren de mannen van het Marinekorps de Franse kustlijn af. Waar mogelijk boden zij hun diensten aan aan de Franse Marine die een bloedige strijd uitvocht met de Kriegsmarine en de Luftwaffe. Aan hun lot overgelaten en zonder logistieke steun of voorraad werden ze uiteindelijk aan het anker gelegd te Bilbao in het neutrale maar Duitsgenegen Spanje. De bemanningen werden opgesloten in kamp Miranda. De meerderheid zou echter bij het begin van het volgende jaar terug naar huis kunnen keren.

 

De capitulatie van het Marinekorps betekende niet het einde van de Belgische bijdrage aan de geallieerde strijd op zee. In Groot-BrittaniŽ stond patriot Victor Billet ondertussen mee aan de wieg van een eigen Belgische afdeling binnen de Engelse Marine, de ĎRoyal Navy Section Belgeí (RNSB). Enkele honderden vrijwilligers zouden gedurende de volledige Tweede Wereldoorlog participeren in de konvooivaart, het miinenvegen, de jacht op onderzeeŽrs tot zelfs de raid op Dieppe en de landingen in NormandiŽ. Deze RNSB zal in 1946 zelfs dienen als blauwdruk voor de oprichting van een volledig nieuwbakken Belgische Zeemacht.
Interbellum - WOII