In 1886 maakt Ferdinand Léon Michel, graaf de Borchgrave d'Altena deel uit van de 22 jonge toekomstige marineofficieren die inschepen op de aviso «Ville d'Anvers » om hun eerste reis te maken. Vanaf 1888, en na een lange prachtige stage bij de Franse marine, onder meer aan boord van de kruiser «Suffren» in de Atlantische Oceaan en een kruisvaart in de Chinese Zee, wordt hij benoemd tot luitenant-ter-zee.

 

Gezien hij niet de Franse nationaliteit heeft, kan hij niet verder bevorderen. Volgens de wens van de Koning komt de Borchgrave d'Altena naar België om er afgedeeld te worden bij de directie van de Staatsmarine en verzekert er de verbinding met het Leger. In 1901 houdt men rekening met zijn advies en richt men te Antwerpen een kleine flottielje reservekanonneerboten op. Ook de studiecommissie voor de verdediging van de Beneden Schelde wordt opgericht waarbij commandant de Borchgrave d'Altena adjunct wordt als marineofficier. Hij organiseert oefeningen, schietperiodes op zee, inspecteert de kust en geeft aan wat nodig is voor de verdediging ervan.

 

In 1913 wordt hij, benoemd tot majoor, aangeduid om in de schoot van de Generale Staf van het Leger de kustverdediging te bestuderen.

 

Wanneer op 4 augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt worden de kanonneerboten van de Schelde tegengehouden door de Hollanders (neutraal in het conflict). Graaf de Borchgrave d'Altena, inmiddels bevorderd tot Kapitein-ter-zee, voert het bevel over de kustverdediging. Op 22 augustus 1914 neemt hij het bevel over de pakketboot «Stad Antwerpen» en brengt hij gewonden en het geld van de Nationale Bank over naar Caen, waarna hij naar Le Havre vaart om er de 4de Legerdivisie, via Frankrijk uit Namen gevlucht, en Schneiderwerpers opte halen en terug te brengen naar Oostende.

 

Het voorwerp van moeilijkheden die de burgeradministratie van de Marine hem veroorzaakt tengevolge van deze gebeurtenissen, wordt hij in disponibiliteit geplaatst en op rust gesteld in september 1914.

 

Graaf Ferdinand de Borchgrave d'Altena overleed te Wodémont op 11 februari 1924. Hij heeft in grote mate bijgedragen tot het verderzetten van de Belgische marinetradities en de weg geëffend voor de oprichting van een vloot voor ons land.

Graaf de Borchgrave d\'Altena (1860 - 1924)