Wie eventjes grasduint in het Technisch Documentatiecentrum Marine ontdekt een collectie van ongeveer 10.000 (Belgische en internationale) boeken, referentiewerken, tijdschriften en cd-roms. Daarnaast vindt de bezoeker er ook een verzameling met 850 bouwplannen van historische en moderne schepen, een cartotheek met 500 marinekaarten en een fototheek met meer dan duizend iconografische documenten. Tenslotte beschikt het Documentatiecentrum ook over een reeks archiefdossiers die een brede kijk op verschillende scheepvaartdomeinen biedt. Zowel de koopvaardij, de marinecomponent, de pleziervaart, de Belgische binnenscheepvaart, de (ex-) koloniale vaart, de reddings-, sleep- of baggerdiensten en het loodswezen komen uitgebreid aan bod. Een groot deel van deze papieren werd geschonken door maritieme verenigingen, zeelui en hun familie.

De vorser die wat dieper in de documentatievijver duikt, stoot al snel op enkele goedbewaarde schatten. De vrij unieke Franstalige reeks Revue Maritime et Coloniale bekijkt de marine door een 19de-eeuwse bril. Ongeveer 200 boeken (tussen 1870 en 1914 uitgegeven door het toenmalige Ministerie van Marine en Kolonies) hebben het ondermeer over de Russisch-Japanse zeeslag, wetenschappelijke studies over de golfslag op zee, bedenkingen over de visserij of doorlichtingen van budgetten van buitenlandse marines.

Wie echter geen boodschap heeft aan historische en/of wetenschappelijke theorieën kan zich in het Centrum ook laten onderdompelen in de realiteit van het leven aan boord van een Belgisch schip in de 20ste eeuw. Onze "schatkamer" biedt een pak boordjournaals, telegrammen, reisverslagen en dagelijkse orders van Belgische marineschepen in vaart na 1945. Dit zijn stuk voor stuk unieke documenten. Herbeleef bijvoorbeeld de koloniale reizen van het legendarische troepenschip Kamina, waan je aan boord van de algerine De Brouwer of volg de bewogen geschiedenis van de Artevelde, schip dat tijdens de Tweede Wereldoorlog het vlaggenschip Lorelei van de Duitse admiraal Dönitz was.

Het Technisch Documentatiecentrum Marine, dat zich nog dagelijks uitbreidt, wil zich in de toekomst verder profileren ais een verzamelpunt voor maritieme geschiedenis binnen het Koninklijk Legermuseum. Het Centrum kan per telefoon (02/737.79.55) of per e-mail (navidoc@klm-mra.be) worden bereikt.

Link naar de website : NAVIDOC-MARINES

Documentatiecentrum Marine