De Eerste Wereldoorlog is vooral een landoorlog. Maar op zee verzekert de Royal Navy zich nog altijd van haar suprematie over de andere Europese vloten en in het bijzonder over de Duitse Kaiserliche Marine (keizerlijke marine). De Britse en Duitse oorlogsvloten staan tegenover elkaar in de Noordzee en het Kanaal maar leveren maar echt slag tijdens het gevecht om Jutland in mei 1916.

Terwijl de Geallieerden trachten de maritieme en economische blokkade tegen Duitsland te handhaven, proberen de Duitsers, voornamelijk met onderzeeŽrs, de maritime bevoorrading van Groot-BritanniŽ en Frankrijk af te snijden. In 1917 leidt de opgedreven onderzeebootoorlog van de Duitsers tot het toetreden van de Verenigde Staten tot de oorlog. De steun van de Amrikaanse koopvaardij, het system van varen in konvooi vanaf de maand mei en het in dienst nemen van nieuwe schepen op de Europese en Noord-Amerikaanse werven verhogen substantieel de middelen van de koopvaardij. De geallieerde verliezen verminderen omdat meer en meer Duitse onderzeeŽrs tot zinken worden gebracht. In 1918 gaan er op een totaal van 178 ingezette U-boote (daar waar Duitsland er maar 25 in dienst had in 1914) 80 verloren in het Kanaal waarbij meer dan 1000 zeelui het leven laten.

Van 1914 tot 1918 vervoert de Britse koopvaardij 23 miljoen manschappen en 53 miljoen ton in allerlei bevoorrading.

De Duitsers leggen, zoals de Geallieerden, een groot aantal mijnen, drijvende barrages en netten met springstof in het Kanaal en de Noordzee. Deze zijn een voortdurend gevaar voor de scheepvaart. De Britten alleen leggen meer dan 100.000 mijnen in 4 jaar en sommige Duitse onderzeeŽrs, waaronder de UC in Zeebrugge, worden uitsluitend voor het mijnenleggen gebruikt. Het is dan ook gedurende de ganse oorlog nodig om de toegangswegen tot de havens te ontmijnen en de veegtechnieken worden voortdurend verbeterd.

Men kan redelijkerwijs aannemen dat het totaal aantal verliezen onder de Belgische zeelui ongeveer 500 bedraagt. Dit lijkt weinig maar vaak kregen de bemanningen van de gekaapte schepen de toelating over te stappen in hun reddingssloepen vooraleer het schip gekelderd werd.

De oorlog op zee in 1914 - 1918