De konvooien (gemiddeld 40 schepen in formatie bestaande uit 8 kolommen van 5 schepen) beslaan een oppervlakte van meer dan 12 vierkante kilometer. Elk konvooi wordt begeleid door enkele militaire oorlogsbodems.

In de kustzones varen de konvooien in twee kolommen.

Uit het verloop van de gebeurtenissen blijkt dat het nodig is, omwille van het aantal, de konvooien te organiseren en te nummeren. Zo worden, bij voorbeeld, de konvooien komende uit Sydney, Canada, als trage konvooien beschouwd (SC) ; hun snelheid ligt niet hoger dan 8 knopen (14 km/h). De snelle konvooien (HX) vertrekken vanuit Halifax, Canada, en lopen tussen de 12 en de 15 knopen (tussen 22 en 28 km/h), terwijl de konvooien SL, eveneens trage konvooien, opstomen vanuit Freetown in Sierra Leone. Deze die Groot-Brittannië verbinden met Halifax worden met ON aangeduid.

De Britse Merchant Navy wordt in grote mate geholpen door de vloten van de gealliëerde bezette landen. De versterking van de Britse koopvaardijvloot volstaat niet om de verliezen te compenseren die worden toegebracht door de U-Boote. Tussen juni en het einde van het jaar 1940 verliest de Belgische koopvaardij 18 schepen ; in 1941 verliest ze er 13 en 12 in 1942, het meest kritieke jaar omwille van de moeilijkheden bij de bevoorrading en de ontschepingsoperaties in Noord-Afrika. In 1943 gaan 5 eenheden verloren.

Om de verliezen op te vangen schaft ons land, in februari 1942, 7 cargo’s aan van het type « Empire Ships », die meteen worden ingezet. Een jaar later worden nog 4 andere cargo’s aangekocht.

 

In 1944 draagt de U.S.-War Shipping Administration voorlopig 2 « Liberty Ships » over aan ons land. In 1945 vervoegen vijf andere « Liberty’s » onze vloot.

Op 2 september 1945, datum van de ondertekening van de Japanse capitulatie aan boord van de Amerikaanse kruiser « Missouri », lopen de verliezen van de Belgische koopvaardij op tot 64 % van de totale tonnage.

De materiële verliezen die België moest ondergaan vanaf 1939 tot 1945 zijn als volgt :

-          voor de Compagnie Maritime Belge : 23 schepen verloren op 31 (138.809 bruto-ton van de 186.995 die de vloot initiëel telde).

-          voor de Armement Deppe : 22 schepen verloren op 29 (80.928 bruto-ton op 90.568).

-          voor de Armement Hermans : 7 schepen verloren op 10 (4.291 bruto-ton op 6.416).

-          voor de Société John Cockerill : 3 schepen verloren op 5 (2.138 bruto-ton op 3.581).

De konvooien