In 1949 sluit België zich aan bij het Noord-Atlantisch Verdrag, terwijl de Zeemacht wordt opgenomen in het Mutual Defense Assistance Program (MDAP). De onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk voor het verwerven van escorteurs-hoogzeemijnenvegers van het type Algerine  (M900 à 905) leiden tot de komst van de M900 Adrien de Gerlache , op 29 november 1949 (ex-HMS Liberty), in 1950 van de M901 Georges Lecointe (ex-HMS Cadmus), in juli 1951 van de M902 J. Van Haverbeke (ex-HMS Ready), in augustus 1951 van de M903 A.F. Dufour (ex-HMS Fancy), en in januari en februari 1953 van de algerines M905 Demoor (ex-HMS Rosario) en M904 Debrouwer  (ex-HMS Spanker).

De kwantitatieve groei van onze vloot, van 12 naar 70 eenheden tussen 1945 en 1959, is te wijten aan de uitbouw van de NATO en aan de vele ontmijningsoperaties in de Noordzee en de Scheldemonding. Op 2 maart 1950, overhandigt Z.K.H. de Prins Regent, aan voord van de algerine M901 Georges Lecointe officieel het vaandel van de Zeemacht. Sinds die dag dragen alle schepen en instellingen van de Belgische Marine deze vlag. De algerines blijven in actieve in 1970.

De Algerines