Tot begin 1942 consolideerde Nazi-Duitsland zijn suprematie in het Westen en ook op zee. De gevreesde U-boten brachten de geallieerde scheepvaart heel wat verliezen toe. Mede na de intrede van de Verenigde staten, rijpte in  Groot-Brittannië concrete plannen voor een geallieerde tegenaanval. Na een mislukte aanvalspoging op de Franse haven van Dieppe in augustus 1942, richtte het opperbevel zich voor de landingen op de kusten van Normandië.

 

Aan deze ‘operatie Overlord’ zat ook een uiterst belangrijk maritiem luik.Admiraal Sir Bertram Ramsay stond aan het hoofd van deze operatie Neptunus. Voorafgaand aan de landingen was een armada van om en bij de 6000 vaartuigen nodig om de oversteek te maken naar het vasteland. Bij deze operatie zouden heel wat Belgische zeemannen een niet te miskennen rol vervullen.

 

In de maanden, dagen en uren voor D-day hielpen Belgische manschappen van het 118de flottielje mijnenvegers een vaargeul tussen de Britse en de Normandische kust vrijmaken. Door deze mijnenvrije vaargeul zouden de duizenden soldaten met landingsvaartuigen naar het strijdtoneel worden gebracht. Aan het hoofd van het 202de landingssmaldeel stond de Belgische Lieutenant-commander,Georges Timmermans . Op D-day voerde hij met zijn vijftien LCI’s liefst vijf landingen uit ter hoogte van Saint-Aubin (Juno Beach). Zeven van de vijftien landingsvaartuigen gingen hierbij verloren.

 

Naast de landingen waren uiteraard ook de voorafgaande beschietingen van strategisch belang. Deze moesten de versperringen op de stranden vernietigen en de vijand zoveel mogelijk schade toebrengen. Op de HMS Jervis verzorgde Luitenant Royal Navy Reserve Daniel Geluykens , als artillerie-officier, mede de beschietingen van Gold Beach. De KorvettenHMS Godetia en HMS Buttercup deden ondertussen dienst als escorteschepen om het gevaar van duikboten of snelboten af te weren. Meer op de achtergrond waren echter nog heel wat Belgische zeemannen actief op D-day en in de maanden na de de grootscheepse geallieerde tegenaanval. De ondanks zware weersomstandigheden geslaagde operatie Neptunus zou later een van de cruciale punten blijken te zijn voor het welslagen van operatie Overlord en de uiteindelijke bevrijding van West-Europa.

D-Day