Georges Timmermans, zoon en kleinzoon van zeelui, monstert aan op 15-jarige leeftijd, samen met zijn broer André, op het schoolschip « l’Avenir » van onze koopvaardijvloot en blijft aan boord gedurende gans de Eerste Wereldoorlog. In 1919 ontscheept hij met de graad van 3de officier. Hij vaart vervolgens op de cargo « Roumanier », met thuishaven Antwerpen om daarna, in 1921, aan een lange loopbaan te beginnen in de schoot van de Staatsmarine.

In augustus 1929 behaalt hij het brevet van kapitein ter lange omvaart en voert tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog het bevel over meerdere mailboten van de Oostende-Dover-lijn.

Op 18 mei 1940 verlaat hij Oostende met de « Princesse Astrid » waarmee hij deelneemt aan de evacuatie van het Engelse Expeditiekorps uit Duinkerken. Wij vinden hem ook terug te Cherbourg en hij is de laatse die het eiland Geurnesey verlaat.

Alhoewel hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, neemt Georges Timmermans dienst bij de Royal Navy Volunteer Reserve (RNVR). Na een verblijf in het Naval College van Greenwich, wordt hij aangeduid als tweede in bevel van het korvet « K193 Buttercup » dat de konvooien begeleid in de Noord-Atlantische Oceaan.

Op eigen aanvraag wordt hij overgeplaatst naar de « Combined Operations » die de landing in Normandië voorbereiden en krijgt er het bevel over de 202de flottielje landingsschepen. Op 6 juni 1944, behoort hij tot de eerste aanvalsgroep in de sector « Juno Beach ». Te St-Aubin sur mer ontscheept hij met zijn flottielje de 1200 man van het 48th Royal Marines Commando; 22 schepen van de 39 gaan die dag verloren.

Op 14 juni 1944 krijgt Lieutenant Commander Timmermans de opdracht het Franse fregat « La Combattante » te begeleiden om generaal de Gaulle te ŕ Graye sur mer, niet ver van Bayeux, op Franse bodem af te zetten.

Omwille van zijn briljant gedrag verleent de Britse Admiraliteit hem de graad van Commander (fregatkapitein). Bij zijn terugkeer in België bij de bevrijding wordt hij aangeduid als adjunct van admiraal Hutton als vertegenwoordiger van de Royal Navy Section Belge bij de Staf van de SHAEF te Brussel.

Na de oorlog speelt hij een belangrijke rol in de oprichting van onze Zeemacht. Hij wordt, terwijl hij ook het bevel voert over het Navale Korps te Ostende, er de eerste Commodore van, en dit gedurende negen jaar tot zijn op ruststelling in juli 1955. Te noteren valt dat hij tijdens deze periode ook de functie van militair bevelhebber van West-Vlaanderen cumuleerde.

Na zij op ruststelling bleef Commodore Timmermans zeer actief. Hij wordt stichtend voorzitter van de North Sea Yacht Club van Oosstende en vice-voorzitter van het lokale Rode Kruis.

Commodore Georges Timmermans overlijdt in april 1969 en wordt met militaire eer begraven op het kerkhof van Oostende.

Gedurende zijn loopbaan was hij vleugeladjudant van Z.K.H. de Prins Regent en drager van zeer talrijke Belgische en vreemde eremerken waaronder het Distinguished Service Cross (U.K.), de Legion of Merit (V.S.A.) en het Légion d’Honneur (Frankrijk).

 

 

Commodore Timmermans, DSC (1899 - 1969)