Gezien de hongersnood van 1914 wordt, vanaf oktober 1914 de American Commission for Reflief in Belgium – CRB opgericht door de Amerikaanse senator Herbert Hoover in partnerschap met E. Solvay, E. Franqui, de burgemeester van Brussel Adolphe Max, de Amerikaanse ambassadeur in België, Brand Whitlock, E. Jansen, E. Bunge, de flamboyante markies Villalobar y Guimarey, ambassadeur van Spanje in België, en anderen. Dit met het doel levensmiddelen vanuit de Verenigde Staten over te brengen naar de Belgische bevolking en het Noorden van Frankrijk en door het organiseren van het vervoer over zee aan kostprijs!

Een veertigtal Belgische schepen vervoerden also tussen februari 1916 en eind december 1918, 1.213.028 ton levensmiddelen, ongeveer een kwart van het totale tonnage van de CRB. Maar ondanks de bescherming van Duitse vrijgeleiden gingen niet minder dan 14 schepen verloren door oorlogsfeiten tijdens deze overtochten.

Daar waar de Commision for Relief in Belgium – CRB tot begin 1916 de nodige ladingscapaciteit vond op de vrije markten, veranderde dit toen de evolutie van de onderzeebootoorlog een deficit in beschikbaar tonnage veroorzaakte. Om hieraan te verhelpen stelden de reders Arthur Brys en Henri Gylsen de regering voor de verschillende reders, die ze vertegnwoordigden, te groeperen onder eenzelfde wimpel; het ging om vijfendertig stoomschepen met een totaal van 159.000 br.t., het geen moest volstaan om aan de transportbehoeften van de Commissionfor Relief te voldoen. Omwille van de crisissituatie aanvaardde de Britse regering af te zien van sommige regels van de Board of Trade en werd op 26 juni 1916 de Lloyd Royal Belge – LRB opgericht met De Panne als sociale zetel.

 

Commission for Relief in Belgium