Op 15-jarige leeftijd scheept hij in op een Engelse zeilboot. Hij vertrekt voor twee jaar. Wanneer hij terugkomt neemt hij deel aan het examen voor luitenant ter lange omvaart en dient als 3de officier op de «Bruxellesville» tot in 1900. Hij bevordert, vaart voor Deppe Ocean en de Red Star Line. In 1905 treedt hij toe tot de Staatsmarine en brengt 5 jaar door op de «Ville d'Anvers» en «Ville d'Ostende», visserijwachtschip en opleidingsschip voor jonge matrozen. Daarna begint zijn koloniale loopbaan.

 

Op 19 augustus bevindt hij zich aan het Oeromeer wanneer hij verneemt dat België in oorlog is. Hij neemt onmiddelijk dienst en gaat op bevel van kolonel Tombeur, naar het Tanganyikameer om er een flottielje te vormen dat weerstand moet bieden aan de Duitse Marine die de Belgische posities bedreigt.

 

Maar in juni 1916 moet commandant Goor vanwege koorts naar Europa terugkeren. Wanneer hij uit het militair hospitaal van Le Havre wordt ontslagen krijgt hij een aanstelling tot luitenant-ter-zee in de Franse Marine. Onze minister van Kolonies roept hem echter terug nnar Congo.

 

Uiteindelijk doet het Bemanningsdepot dat in Franrkijk was opgericht, op hem beroep. Hij krijgt het bevel over de «Ville d'Anvers» en begint met het uitvoeren van lange en gevaarlijke patrouilles op de Noordzee. Op 15 november 1918 maakt hij de toegang tot Oostende vrij van de drie gesaboteerde schepen. Na de wapenstilstand doet  commandant Goor dienst als verbindingsofficier tussen het Belgisch commando van de kust en de Engelse admiraal Evans of the Broke, commandant van de marineoperaties op de Belgische kusten. Hij wordt vervolgens aan het hoofd gesteld van de Rijnflottielje.

 

In augustus 1919 wordt hij aangeduid om België te vertegenwoordigen in de maritieme herstelcommissie en hij beëindigt zijn loopbaan als directeur van de nautische diensten van de Staatsmarine.

Commandant Georges Goor