Bauwens Carolus, DSM (van Able Seaman RNSB tot Eerste-meester-chef Zeemacht)

 

Carolus Bauwens wordt geboren te Oostende op 12 oktober 1914. Hij verliest op jonge leeftijd zijn vader en gaat naar de visserijschool IBIS. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is hij tweede op de vissersboot « O-309 Indépendance II » die zich dan in Cornwall (Groot-Brittannië) bevindt. Op 13 mei 1940 zet de kapitein koers naar België om er 150 Oostendse vluchtelingen in te schepen. Een eenheid van de Franse Marine houdt hem in het Kanaal tegen en beveelt hem naar Dieppe te varen. Bij het bombardement van de stad op 21 mei, wordt het schip geraakt en vernietigd.

 

Carolus Bauwens neemt dienst bij de Royal Navy Section Belge en begint zijn basisopleiding op 30 december 1940 in « HMS Royal Arthur » (centrum voor basisvorming), te Skegness. Hij maakt deel uit van het contingent Belgen - promotie « I 39 ». Na het volgen van meerdere vormingen en specialisatiecursussen dient hij aan boord van het korvet Godetia (K 226) en verschillende mijnenvegers waaronder de Motor Minesweeper 188.

 

Samen met Lieutenant RNR Léon Lurquin volgt hij demaginetisatiecursussen. Bij zijn terugkeer in België wordt Bauwens aangewezen voor de dienst voor het demagnetiseren van de schepen die aankomen in de havens van Vlissingen en Antwerpen. Nadien gaat Bauwens terug naar het Verenigd Koninkrijk om er een cursus torpedomaker te volgen.

 

Onzeker over de toekomst van het « Zeekorps », neemt hij ontslag op 15 januari 1946. In augustus 1948 krijgt hij een telegram van Prins Karel waarin deze hem persoonlijk vraagt opnieuw de Zeemacht te vervoegen. Heropgenomen op 1 november 1948 en na verschillende vormingen vaart hij op meerdere « Algerines ». In 1953 doet hij mutatie naar de groep ontmijners waar hij blijft tot zijn opruststelling op 1 januari 1971.

 

Medestichter van de verbroedering « Royal Navy Section Belge », overlijdt Carolus Bauwens na een langdurige ziekte op 26 januari 1990. De 48ste promotie onderofficieren van de Zeemacht krijgt zijn naam op 22 april 1994.

 

Carolus Bauwens – Able Seaman, D/S.B./JX 63 – verkrijgt ondermeer de Britse « Distinguished Service Medal » en het Belgisch Oorlogskruis met palm (arrest van de Regent n° 2680 van 18 juli 1946) :

 

Citatie voor de « Distinguished Service Medal » :

 

“For gallantry in the face of the Enemy and for setting an example of wholehearted devotion to duty which upheld the high tradition of the Royal Navy.’ – ‘For meritorious Services on H.M.M.S. 188.”

 

Citatie voor het Oorlogskruis :

 

“Als elitematroos aan boord van de mijnveger M.M.S. 188, wist hij zich bijzonder te onderscheiden door zijn waardigheid, zijn werk en toewijding aan boord van de M.M.S.  18; hij slaagde er in om de nodige herstellingen uit te voeren op ontregelde apparatuur hetgeen toeliet om de aangevatte mijnveegoperaties succesvol te beëindigen.”

 

 

Carolus Bauwens, DSM (1914 - 1990)